Tilbake

Kjøpsvilkår for elektronisk handel

Disse vilkårene regulerer Kundens bruk av alphageek.no, og er i overenstemmelse med norsk rett. For privatpersoner reguleres kjøpsvilkårene av blant annet e-handelsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og forbrukerkjøpsloven. For mer informasjon om lovverket, se lovdata.no.

1. Parter og kontaktinformasjon

1.1.        www.alphageek.no eies av Adlibris AS(heretter «Nettbutikken» eller «Selger»), som utgjør selger og tjenesteyter for salg på nettsiden, jfr. ehandelsloven § 8 første ledd. Alle henvendelser kan rettes til info@alphageek.no.

1.2.        Den person som foretar bestillingen på alphageek.no er å anse som «Kunden» i henhold til denne avtale.

2. Opplysninger gitt på alphageek.no

2.1.        Priser vises i norske kroner (NOK) inklusive moms, hvis ikke Selger og Kunden har signert en egen avtale som regulerer avvik fra dette.

2.2.        Fraktpriser kommer i tillegg og fremkommer på Nettbutikkens forside eller ved å legge et produkt i handlevognen og gå til kassen. Produktene vil bli sendt med Tollpost.

2.3.        Nettbutikken forbeholder seg retten til å endre alle typer informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, priser, markedsføringsmateriell, tekniske spesifikasjoner, produkttilbud eller øvrig produktinformasjon uten å melde fra om dette på forhånd.

2.4.        Selger gis rett til å kansellere bestillinger av eventuelle utgåtte eller utsolgte produkter til en spesifisert pris. Selger skal meddele Kunden hvis erstatningsprodukt eller tilsvarende produkt finnes tilgjengelig, og i motsatt tilfelle tilbakebetale eventuelt innbetalt beløp på den mest formålstjenlige måten. Kunden skal motta informasjon om årsaken til feilen samtidig som kjøpet kanselleres.

2.5.       Selger fraskriver seg ansvar for trykkfeil, tekniske feil, og feil i produktinformasjon, priser og bilder på hele sortimentet og alle tjenester i nettbutikken. Alle produktbilder må anses som illustrasjoner og det garanteres ikke at bildene gjengir nøyaktig utseende og egenskaper.

3. Produkter

3.1.        Alle produkter leveres med svensk eller norsk bruksanvisning om produktet, dersom produktets egenart gjør dette påkrevd. Om produktet ikke leveres med norsk eller svensk bruksanvisning vil dette oppgis på produktets informasjonsside.

4. Avtaleinngåelse

4.1.        Bestillingen er bindende for Kunden når den er registrert hos alphageek.no.

4.2.        Kunden vil etter bestillingen motta en ordrebekreftelse fra Alphageek. Kunden må gjennomgå denne og påse at den er i overenstemmelse med Kundens bestilling. Dersom det foreligger uoverensstemmelser skal Kunden skriftlig varsle Alphageek uten ugrunnet opphold. Manglende varsel utgjør aksept av ordrebekreftelsen.

4.3.        Vi inngår ikke avtaler med mindreårige (under 15 år) uten foresattes godkjenning. Personer under 18 år kan kun handle på oppkrav eller betale ved levering.

4.4.        Bestillinger som gjøres i en annen persons navn uten godkjennelse, eller som på annen måte påfører Selger økonomisk tap, vil bli politianmeldt.

Kortbetaling

5.1.        Vi benytter CertiTrades betalingssystem (www.certitrade.net) som muliggjør betaling med Visa, MasterCard, Diners og American Express.

5.2.        Ved kjøp med konto- eller kredittkort gjelder kjøpsvilkårene straks korttransaksjonen er godkjent. Ingen ekstra kostnader vil bli belastet ved kortbetaling.

5.3.        Ved forsinket betaling kreves den til enhver tid høyest tillatte forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 (forsinkelsesrenteloven). (pr. någjeldende tidspunkt 8,5%) pr. måned regnet fra forfallsdato.

6.  Vilkår for delbetaling med Klarna konto

6.1.        For tiden er det ingen kampanjer med Klarna bortsett fra deres alminnelige delbetaling og fakturabetaling.

6.2.        Klarna tilbyr en betalingsmåte for Kunder som selv vil bestemme hvor mye de vil betale hver måned. Vilkår for Klarna delbetaling finner du her.

7. Vilkår for betaling med Klarna faktura

7.1.        Når vi sender ut din pakke, vedlegger vi en faktura. Merk at alle våre fakturaer selges til Klarna AB.

7.2.        Klarna faktura utstedes med 14 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling tilkommer det til enhver tid høyest tillate purregebyr (pr. någjeldende tidspunkt 70 kroner). 
I tillegg vil det kreves den til enhver tid høyest tillatte forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 (forsinkelsesrenteloven).  (pr. någjeldende tidspunkt 8,5%) pr. måned regnet fra forfallsdato.

7.3.        Vilkår for Klarna faktura finner du her.

8. Levering og Avbestilling

8.1.        Når Kunden har lagt en ordre, legges den i kø for pakking og utsendelse. Dette skjer normalt innen 1-2 arbeidsdager. Flertallet av våre ordre sendes samme dag som de legges i systemet. Leveringstiden kan forlenges ved høy belastning og høysesong. Vi reserverer oss for at forsinkelser i leveransen kan oppstå. 

8.2.        Bestillinger mottatt før kl. 12.00 mandag til torsdag vil bli behandlet samme dag, og leveres normalt innen 2-3 arbeidsdager. Bestillinger mottatt fredag, lørdag og søndag vil normalt bli behandlet påfølgende mandag.

8.3.        Den angitte leveringstiden er veiledende dersom produktet ikke befinner seg på lager. Selger vil underrette Kunden om forsinkelser ved levering.

8.4.        I de tilfeller kunden anser at leveringen drøyer så lenge at Kunden ønsker å kansellere sin ordre, er det Kundens ansvar at bestillingen avbestilles i henhold til Nettbutikkens kjøpsvilkår. Avbestilling etter at ordren har blitt ekspedert er ikke mulig. I de tilfeller bestillingen har blitt ekspedert, er Kunden forpliktet til å motta bestillingen.

8.5.        Det er ikke mulig å kansellere bestilling av produkter eller tjenester som er blitt anskaffes eller ferdigstilt spesielt for kunden.

8.6.        Avbestillingen er ikke gyldig før Kunden mottar bekreftelse fra Selger enten per e-post eller faks.

9. Ansvar

9.1.        Selger skal anses som ansvarlig for mangler dersom produktet ikke er i overenstemmelse med avtalen inngått mellom Selger og Kunden. I mangel av avtale skal produktet oppfylle kravene til «alminnelig god vare».

9.2.        Ansvaret for mangler som skyldes omstendigheter etter levering av produktet er Kundens ansvar.

9.3.        Selger skal anses som ansvarlig for forsinkelse dersom produktet ikke leveres i samsvar med disse kjøpsvilkår. I de tilfeller Selger ikke kan levere varene innen angitt leveringstid, har Kunden rett til å kansellere sin bestilling.

9.4.        Selgers ansvar for feil i leveransen er begrenset etter gjeldende kjøpsvilkår. Selger har ikke direkte eller indirekte ansvar for inkompatibilitet, leveringsforsinkelser, driftsavbrudd, datatap, følgetap, merarbeid, skade på løsøre eller fast eiendom, eller andre økonomiske skader. Ei heller er Selger ansvarlig for normal slitasje og forringelse av produktet eller for skade på tredjepart pådratt av Kunden.

10. Reklamasjonsvilkår og angrerett

10.1.      Det forventes at Kunden inspiserer at sin leveranse er riktig og feilfri ved pakkens ankomst. Åpenbare feil skal reklameres uten ugrunnet opphold ved skriftlig henvendelse. Andre krav må være oversendt Alphageek uten ugrunnet opphold og senest innen 2 uker etter at Kunden fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen.

10.2.      Ved reklamasjon skal Kunden kontakte Nettbutikkens reklamasjonsavdeling på telefon, e-post eller via nettsidene.

10.3.      Kunden skal oppgi ordrenummer, samt årsak til reklamasjonen. Ved reklamasjon skal Kunden be om et returnummer som deretter er gyldig i 14 dager.

10.4.      Nettbutikken har rett til å velge mellom retting eller omlevering av produktet. Dersom slik avhjelp ikke lar seg gjennomføre kan prisavslag tilbys.

10.5.      Kunden taper sin rett til reklamasjon dersom han ikke overholder fristene i disse vilkår.

10.6.      Under alle omstendigheter skal en vare som returneres, ikke sendes tilbake før Kunden har fått et returnummer. Returforsendelsen skal deretter tydelig merkes med dette nummeret. Kunden henstilles til å ikke skrive returnummeret på selve originalinnpakningen da dette kan skade forpakningen. Defekte varer som skal sendes tilbake til Nettbutikken, bør behandles som om de var feilfrie. Det er ved alle typer returer ytterst viktig at produktene pakkes på en slik måte at de ikke blir skadet under transport. For privatkunder gjelder forbrukerkjøpsloven, hvilket innebærer at Kunden har rett til å få frakten tilbakebetalt ved gyldig retur

10.7.      Hos Nettbutikken har privatpersoner rett til å få forhåndsbetalt pakkelapp tilsendt. I de tilfeller returen ikke er gyldig og Kunden har fått forhåndsbetalt pakkelapp tilsendt, faktureres fraktkostnad tur og retur. I de tilfeller feil på produktet ikke kan påvises, vil Kunden bli fakturert en avgift på 200 kroner + moms + frakt tur og retur, samt håndteringskostnader for jobben. Forsendelser som mangler returnummer vil bli sendt tilbake til Kunden. Fraktkostnaden faktureres Kunden. Nettbutikken forbeholder seg retten til å erstatte defekt vare med likeverdig produkt i de tilfeller identisk vare ikke finnes tilgjengelig. 

10.8.      Om en vare fra nettbutikken skades i transport, uavhengig om skaden er veldig synlig eller skjult, skal dette omgående meldes til speditøren innen 7 dager. Vanligvis er dette Tollpost (tlf.: 09300).

10.9.      Nettbutikken dekker alltid returfrakt når det gjelder skadede eller feilaktige leveringer.

11. Angrerett

11.1.      Kunden har rett til å gå fra avtalen med Selger og motta tilbakebetaling av hele kjøpsbeløpet inklusive frakt innen 14 dager fra bestilling og uten å oppgi grunnlaget, jfr. angrerettloven § 21.

11.2.      For å kunne benytte angreretten må Selger varsles på en utvetydig måte om at Kunden ønsker å gå fra avtalen. Selger må underrettes ved å sende en e-post info@alphageek.no eller til følgende adresse: 

Adlibris returer
c/o Sentraldistribusjon AS
0540 Oslo

11.3.      Angreretten gjelder fra den dag Selger mottok henvendelsen. Dersom Selger foretar omlevering eller avhjelp ved reklamasjon, skal eventuelle fraktkostnader tilbakebetales innen 14 dager fra Selger har mottatt den reklamerte varen. Tilbakebetaling vil skje med samme betalingsmiddel som ble benyttet ved bestillingen. Kunden vil ikke bli belastet noe gebyr for tilbakebetalingen.

11.4.      Angreretten kan benyttes ved å fylle ut og oversende Statens standardiserte angreskjema som du finner her, eller på annen måte varsle Selger.

11.5.      Angreretten gjelder kun om varen og originalforpakningen kan leveres tilbake i tilnærmet uforandret tilstand. Som Kunde har man rett til å åpne forpakningen og kontrollere at varen virker, forutsatt at varens art forutsetter dette. Varen skal ikke være brukt utover dette. Vil Kunden angre sitt kjøp, skal Kunden kontakte nettbutikken på, oppgi ordrenummer og be om et returnummer og returadresse. Returfrakten betales av Kunden. Ved produkter som er spesiallaget for Kunden, gjelder ikke angrerett, bytterett eller åpent kjøp. Varer som går som mat (f.eks. godteri) er også unntatt fra angreretten.

11.6.      Ved angrerett eller reklamasjon der kunden ikke ønsker ny vare, skal nettbutikken tilbakebetale ordresummer eller slette fakturaen innen 14 dager fra den datoen varen ble mottatt.

12. Garanti

12.1.      Alle garantier på produkter gis av våre leverandører og produsenter.

12.2.      I visse tilfeller har våre leverandører og produsenter økt garantitid, men dette varierer og fremkommer eventuelt på produktnivå i nettbutikken. Har du problemer med en vare, kan du kontakte oss så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Alle eventuelle garantier gjelder i Norge

13. Uavhentet forsendelse

13.1.      Forsendelser som ikke hentes, slik at pakken sendes i retur til selger, faktureres en avgift på 149 kroner (14,90 €) + moms for å dekke Selgers kostnader for transport og administrasjon.

14. Håndtering av personopplysninger

14.1. Hvordan behandler og beskytter vi dine personopplysninger

Det er viktig for oss at du som kunde føler deg trygg når du handler hos oss. Her kan du lese om hvordan vi behandler, beskytter og bruker dine personopplysninger hos AlphaGeek.no/Adlibris. Hvis du ønsker en mer detaljert beskrivelse av vårt håndtering av personopplysninger kan du lese mer i Adlibrisgruppens personopplysningspolicy.

Fra 25. mai 2018 vil hele Europa få en ny felles lovgivning om behandling av personopplysninger: Personvernforordningen, GDPR. Vi har derfor oppdatert måten vi  behandler personopplysninger på, samt gjort det enda tydligere for deg hvorfor vi sparer og hvordan vi bruker kundedata. GDPR står for General Data Protection Regulation. For deg som kunde betyr dette at du får mer kontroll over hvordan dine personopplysninger brukes. 

14.2. Hva vi sparer og hvorfor

Personopplysningene vi har om deg er opplysninger vi får når du besøker nettbutikken, bruker appene våre og handler hos oss. Vi sparer informasjon om hva du klikker på, hva du legger i handlekurven og hva du kjøper. Her kan du lese mer om hvordan vi samler inn data og bruker cookies.

Når du registrerer en bestilling hos oss, sparer vi opplysninger som navn, postnummer, gateadresse, telefonnummer, e-postadresse, kundenummer, leverings- og betalingsinformasjon. Hvis du ønsker å betale mot faktura krever vår betalningspartner Klarna at du også oppgir personnummer for å kunne gjøre en kredittvurdering. Når Klarna har godkjent betalingen din får vi personnummeret ditt fra dem, slik at vi skal kunne vite at du er du. Du kan selvsagt også handle fra oss uten å oppgi personnummeret ditt.

For at vi skal kunne sende informasjon til deg om bestillingen din, samt om du har godkjent det, digital kommunikasjon i form av nyhetsbrev, sparer vi e-postadressen og telefonnummeret ditt. Adressen behøver vi for å kunne levere bestillingen din på beste måte. De personopplysningene vi får i forbindelse med en bestilling spares også for eventuell kundesupport, garantier og reklamasjon som gjøres i ettertid.

Vi ønsker å være så relevante som mulig for deg som kunde og gjør derfor analyser på gruppe- og individnivå basert på alder og demografi samt kjøpe- og klikkhistorikk. Analysene legger grunden for hvilke produkter vi kjøper inn, hvilke kampanjer og tilbud vi tar fram, hvilken digital kommunikasjon du får og hvordan vi retter vår eksterne annonsering. Innsikten vi får benyttes også i arbeidet med leveringsalternativer, produktutvikling av apper samt hvordan vi utvikler AlphaGeek.no og vår virksomhet som helhet. Her kan du lese mer om hvordan vi samler inn data og bruker cookies

14.3. Så lenge sparer vi personopplysninger

Personopplysninger spares så lenge det finnes en pågående brukerrelasjon og i samsvar med gjeldende samtykke. Vi behandler ikke kundedata som er eldre enn to år men i samsvar med lov om bokføring må vi spare kjøpehistorikk i syv år. Hvis du ønsker at vi skal ta bort personopplysningene dine tidligere enn dette, eller vil si opp godkjennelsen av for eksempel digital kommunikasjon i form av nyhetsbrev, er du alltid velkommen til å kontakte oss så hjelper vi med dette. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss kan du også avregistrere deg via lenke direkte i nyhetsbrevet.

Informasjon om hvordan du og andre besøkere navigerer i nettbutikken,  i våre apper samt hvordan du/dere finner oss, samler vi inn via Google Analytics og Google Search Console. Denne dataen spares i 26 måneder. Her kan du lese mer om hvordan vi samler inn data og bruker cookies.

14.4. Slik beskytter vi dine personopplysninger

Når du gir ifra deg opplysninger om deg selv i forbindelse med et kjøp, skal du alltid kunne være trygg på at vi håndterer personopplysningene dine på en sikker måte. Sensitiv informasjon som bankkortnummer sendes alltid kryptert (SSL) for at uvedkommende ikke skal kunne få tak i informasjonen. Informasjonen lagres ikke av oss på AlphaGeek.no men sendes kun videre til kredittkortselskapet. Overalt der sensitiv data sendes er overføringen kryptert, f.eks. under ditt konto og i kassen. Vi arbeider på daglig basis med å se til at både vi og våre system er i fase med aktuelle sikkerhetsstandarder.

Det er ytterst sjeldent, men hvis et datainngrep skulle oppstå, har vi tydelige og konkrete utarbeidede rutiner for hvordan vi håndterer dette slik at skaden minimeres. Du som kunde skal kunne kjenne deg trygg på at du vil bli informert direkte om et eventuelt datainngrep forekommer.

14.5. Dine rettigheter

Du har når som helst rett til å få et utdrag av den informasjon vi har om deg og få vite hvordan og i hvilken sammenheng personopplysningene dine benyttes. Hvis du er uenig i hvordan vi bruker personopplysningene dine har du rett til å inngi en klage eller ta tilbake samtykket. Du har også rett til at vi sletter personopplysningene dine i samsvar med gjeldende regler om bokføring (se avsnitt Så lenge sparer vi personopplysninger). Du er alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice for å få svar på spørsmål om dette. Kundeservice kan du kontakte via e-post info@alphageek.no.

14.6. AlphaGeek er en del av Bonnier Publications International AS

AlphaGeek er en del av Adlibris og Bonnier Publications International AS. Det betyr at andre bedrifter innen Bonnier Publications International AS kan, om de ønsker, få tilgang til vårt kunderegister. Her kan du lese mer om Bonnier Publications International AS behandling av personopplysninger

15. Force Majeure

15.1.      Hendelser som krig, naturkatastrofer, streik, myndighets avgjørelser, uteblitte leveranser fra underleverandører, fordyrende omstendigheter og liknende hendelser som er utenfor Nettbutikkens kontroll, ansees som «Force Majeure». I disse tilfeller er Nettbutikken fritatt for sine forpliktelser til å gjennomføre inngåtte avtaler.

15.2.      Listen i pkt. 9.1 skal ikke anses som uttømmende.

15.3.      Dersom Selger ønsker å påberope force majeure skal dette gjøres skriftlig og uten ugrunnet opphold.

16. Tolking

16.1.      Dersom noen avtalevilkår i disse kjøpsvilkårene er å anse som ugyldige skal vilkåret suppleres av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper, uten betydning for avtalen som helhet eller øvrige vilkår.

17. Tvister

17.1.      Enhver tvist mellom Selger og Kunden skal søkes løst i minnelighet.

17.2.      Ved eventuell tvist har vi som policy å følge Forbrukerrådets anbefalinger. 

18. Cookies

Hva er en cookie?

For stadig å kunne forbedre brukeropplevelsen og funksjonene på nettsiden vår, samt i appene våre, bruker vi cookies for å samle inn informasjon når du og andre besøkere bruker disse. En cookie er en liten mengde data som sendes til din nettleser og som f.eks husker om du er logget inn, har lagt noe i handlekurven og hva slags skjerm du bruker. En del cookies er nødvendige for at nettstedet skal fungere som det skal. Under kan  du lese om hvilke cookies vi benytter og hva slags informasjon de samler inn. Du kan selv stille inn hvordan du ønsker at cookies skal håndteres. Under ser du hvordan du endrer innstillinger for cookies i din nettleser.

Cookies på nettstedet

Når du besøker nettstedet samler cookies inn informasjon om IP-adresse, enhetens geografiske sted, webblesertype, webbleserspråk, dato, tidspunkt for ditt/dine besøk, sidevisninger og sideelement (eks. lenker) som du klikker på. Informasjonen bruker vi for å se om du er privatkunde eller bedrifts/institusjonskunde, om du er innlogget eller ikke og for å spare varene i handlekurven din mellom sesjoner. Informasjonen bruker vi også for å analysere hvordan du og andre besøkere navigerer på nettstedet samt sammenstiller insamlet statistikk om webbplassbruk og svarhastigheter. Analysen bruker vi for å ta fram så bra og relevant innehold som mulig, identifiere og løse problem samt forbedre helhetsopplevelsen av nettstedet.

Vi benytter oss av en eller flere tredjepartsleverandører av tjenester for å skape automatiske onlineannonser. De samler informasjon om hvilke produkter du har klikket på og bruker denne informasjonen for å sende personlig anpassede annonser til deg. Vil du vite mer om tredjepartsleverandører kan vi tipse om siden networkadvertising.org

Du må tillate cookies på våre nettsider for å kunne handle, derimot kan du alltid velge å blokkere cookies som brukes til markedsføring uten at det påvirker funksjonene på nettsiden. Les mer om hvordan du gjør dette under.

Hvilke cookies finnes på Adlibris?

Her kan du se en liste på de cookies som finnes på Adlibris

Slik finner og kontrollerer du cookies

I nettleseren din kan du se hvilke cookies som er lagret, fjerne lagrede cookies og blokkere framtidige cookies. Du kan også sette innstillingene slik at du får et spørsmål hver gang en nettside forsøker å plassere cookies på din pc.<p>Tar du bort eller blokkerer alle cookies, vil visse funksjoner på nettsiden slutte å fungere. Førsteparts cookies behøves for eksempel for at kassen skal fungere slik at du skal kunne gjennomføre kjøp hos AlphaGeek.no. Du kan alltid ta bort cookies som brukes for markedsføring, uten at det påvirker funskjonene på siden. Du kan kontrollere og håndtere dine instillinger for interessebasert annonsering på youronlinechoices.com

Du kan også fjerne alle cookies fra harddisken. Det gjør du ved å gå inn på Verktøy/Tools i menyen, velge Sikkerhet/Security, og så Slett nettleserlogg

Her følger en beskrivelse på hvordan du kontrollerer instillingene for cookies i Internet Explorer 11, som er en av de vanligste nettleserne i dag:

Gå inn på Verktøy /Tools
Velg Internet Alternativer for Internett/Internet options
Velg fliken Personvern/Privacy
Sett innstillingene slik du ønsker dem, og klikk på OK.

 

Du kan også fjerne alle cookies fra harddisken. Det gjør du ved å gå inn på Verktøy/Tools i menyen, velge Sikkerhet/Security, og så Slett nettleserlogg

19. Sikkerhet hos AlphaGeek.no

19.1. Du skal alltid kunne kjenne deg trygg på at dine personopplysninger behandles på et sikkert sett. Sensitiv informasjon som kontokortsnummer sendes alltid kryptert (SSL) til AlphaGeek.no slik at utenforstående ikke skal komme over informasjonen. Informasjonen lagres ikke av AlphaGeek uten sendes kun videre til kreditkortsinstitusjonene. Overalt der sensitiv data sendes er overføringen kryptert, f. eks under din konto og i kassen.