Tilbake

Kjøpsvilkår for elektronisk handel

Disse vilkårene regulerer Kundens bruk av alphageek.no, og er i overenstemmelse med norsk rett. For privatpersoner reguleres kjøpsvilkårene av blant annet e-handelsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og forbrukerkjøpsloven. For mer informasjon om lovverket, se lovdata.no.

1. Parter og kontaktinformasjon

1.1.        www.alphageek.no eies av Purefun Commerce AB (heretter «Nettbutikken» eller «Selger»), som utgjør selger og tjenesteyter for salg på nettsiden, jfr. ehandelsloven § 8 første ledd. Alle henvendelser kan rettes til info@alphageek.no.

1.2.        Den person som foretar bestillingen på alphageek.no er å anse som «Kunden» i henhold til denne avtale.

2. Opplysninger gitt på alphageek.no

2.1.        Priser vises i norske kroner (NOK) inklusive moms, hvis ikke Selger og Kunden har signert en egen avtale som regulerer avvik fra dette.

2.2.        Fraktpriser kommer i tillegg og fremkommer på Nettbutikkens forside eller ved å legge et produkt i handlevognen og gå til kassen. Produktene vil bli sendt med Tollpost.

2.3.        Nettbutikken forbeholder seg retten til å endre alle typer informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, priser, markedsføringsmateriell, tekniske spesifikasjoner, produkttilbud eller øvrig produktinformasjon uten å melde fra om dette på forhånd.

2.4.        Selger gis rett til å kansellere bestillinger av eventuelle utgåtte eller utsolgte produkter til en spesifisert pris. Selger skal meddele Kunden hvis erstatningsprodukt eller tilsvarende produkt finnes tilgjengelig, og i motsatt tilfelle tilbakebetale eventuelt innbetalt beløp på den mest formålstjenlige måten. Kunden skal motta informasjon om årsaken til feilen samtidig som kjøpet kanselleres.

2.5.       Selger fraskriver seg ansvar for trykkfeil, tekniske feil, og feil i produktinformasjon, priser og bilder på hele sortimentet og alle tjenester i nettbutikken. Alle produktbilder må anses som illustrasjoner og det garanteres ikke at bildene gjengir nøyaktig utseende og egenskaper.

3. Produkter

3.1.        Alle produkter leveres med svensk eller norsk bruksanvisning om produktet, dersom produktets egenart gjør dette påkrevd. Om produktet ikke leveres med norsk eller svensk bruksanvisning vil dette oppgis på produktets informasjonsside.

4. Avtaleinngåelse

4.1.        Bestillingen er bindende for Kunden når den er registrert hos alphageek.no.

4.2.        Kunden vil etter bestillingen motta en ordrebekreftelse fra Alphageek. Kunden må gjennomgå denne og påse at den er i overenstemmelse med Kundens bestilling. Dersom det foreligger uoverensstemmelser skal Kunden skriftlig varsle Alphageek uten ugrunnet opphold. Manglende varsel utgjør aksept av ordrebekreftelsen.

4.3.        Vi inngår ikke avtaler med mindreårige (under 15 år) uten foresattes godkjenning. Personer under 18 år kan kun handle på oppkrav eller betale ved levering.

4.4.        Bestillinger som gjøres i en annen persons navn uten godkjennelse, eller som på annen måte påfører Selger økonomisk tap, vil bli politianmeldt.

Kortbetaling

5.1.        Vi benytter Klarna som muliggjør betaling med Visa, MasterCard, Diners og American Express.

5.2.        Ved kjøp med konto- eller kredittkort gjelder kjøpsvilkårene straks korttransaksjonen er godkjent. Ingen ekstra kostnader vil bli belastet ved kortbetaling.

5.3.        Ved forsinket betaling kreves den til enhver tid høyest tillatte forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 (forsinkelsesrenteloven). (pr. någjeldende tidspunkt 8,5%) pr. måned regnet fra forfallsdato.

6.  Vilkår for delbetaling med Klarna konto

6.1.        For tiden er det ingen kampanjer med Klarna bortsett fra deres alminnelige delbetaling og fakturabetaling.

6.2.        Klarna tilbyr en betalingsmåte for Kunder som selv vil bestemme hvor mye de vil betale hver måned. Vilkår for Klarna delbetaling finner du her.

7. Vilkår for betaling med Klarna faktura

7.1.        Når vi sender ut din pakke, vedlegger vi en faktura. Merk at alle våre fakturaer selges til Klarna AB.

7.2.        Klarna faktura utstedes med 14 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling tilkommer det til enhver tid høyest tillate purregebyr (pr. någjeldende tidspunkt 70 kroner). 
I tillegg vil det kreves den til enhver tid høyest tillatte forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 (forsinkelsesrenteloven).  (pr. någjeldende tidspunkt 8,5%) pr. måned regnet fra forfallsdato.

7.3.        Vilkår for Klarna faktura finner du her.

8. Levering og Avbestilling

8.1.        Når Kunden har lagt en ordre, legges den i kø for pakking og utsendelse. Dette skjer normalt innen 1-2 arbeidsdager. Flertallet av våre ordre sendes samme dag som de legges i systemet. Leveringstiden kan forlenges ved høy belastning og høysesong. Vi reserverer oss for at forsinkelser i leveransen kan oppstå. 

8.2.        Bestillinger mottatt før kl. 12.00 mandag til torsdag vil bli behandlet samme dag, og leveres normalt innen 2-3 arbeidsdager. Bestillinger mottatt fredag, lørdag og søndag vil normalt bli behandlet påfølgende mandag.

8.3.        Den angitte leveringstiden er veiledende dersom produktet ikke befinner seg på lager. Selger vil underrette Kunden om forsinkelser ved levering.

8.4.        I de tilfeller kunden anser at leveringen drøyer så lenge at Kunden ønsker å kansellere sin ordre, er det Kundens ansvar at bestillingen avbestilles i henhold til Nettbutikkens kjøpsvilkår. Avbestilling etter at ordren har blitt ekspedert er ikke mulig. I de tilfeller bestillingen har blitt ekspedert, er Kunden forpliktet til å motta bestillingen.

8.5.        Det er ikke mulig å kansellere bestilling av produkter eller tjenester som er blitt anskaffes eller ferdigstilt spesielt for kunden.

8.6.        Avbestillingen er ikke gyldig før Kunden mottar bekreftelse fra Selger enten per e-post eller faks.

9. Ansvar

9.1.        Selger skal anses som ansvarlig for mangler dersom produktet ikke er i overenstemmelse med avtalen inngått mellom Selger og Kunden. I mangel av avtale skal produktet oppfylle kravene til «alminnelig god vare».

9.2.        Ansvaret for mangler som skyldes omstendigheter etter levering av produktet er Kundens ansvar.

9.3.        Selger skal anses som ansvarlig for forsinkelse dersom produktet ikke leveres i samsvar med disse kjøpsvilkår. I de tilfeller Selger ikke kan levere varene innen angitt leveringstid, har Kunden rett til å kansellere sin bestilling.

9.4.        Selgers ansvar for feil i leveransen er begrenset etter gjeldende kjøpsvilkår. Selger har ikke direkte eller indirekte ansvar for inkompatibilitet, leveringsforsinkelser, driftsavbrudd, datatap, følgetap, merarbeid, skade på løsøre eller fast eiendom, eller andre økonomiske skader. Ei heller er Selger ansvarlig for normal slitasje og forringelse av produktet eller for skade på tredjepart pådratt av Kunden.

10. Reklamasjonsvilkår og angrerett

10.1.      Det forventes at Kunden inspiserer at sin leveranse er riktig og feilfri ved pakkens ankomst. Åpenbare feil skal reklameres uten ugrunnet opphold ved skriftlig henvendelse. Andre krav må være oversendt Alphageek uten ugrunnet opphold og senest innen 2 uker etter at Kunden fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen.

10.2.      Ved reklamasjon skal Kunden kontakte Nettbutikkens reklamasjonsavdeling på telefon, e-post eller via nettsidene.

10.3.      Kunden skal oppgi ordrenummer, samt årsak til reklamasjonen. Ved reklamasjon skal Kunden be om et returnummer som deretter er gyldig i 14 dager.

10.4.      Nettbutikken har rett til å velge mellom retting eller omlevering av produktet. Dersom slik avhjelp ikke lar seg gjennomføre kan prisavslag tilbys.

10.5.      Kunden taper sin rett til reklamasjon dersom han ikke overholder fristene i disse vilkår.

10.6.      Under alle omstendigheter skal en vare som returneres, ikke sendes tilbake før Kunden har fått et returnummer. Returforsendelsen skal deretter tydelig merkes med dette nummeret. Kunden henstilles til å ikke skrive returnummeret på selve originalinnpakningen da dette kan skade forpakningen. Defekte varer som skal sendes tilbake til Nettbutikken, bør behandles som om de var feilfrie. Det er ved alle typer returer ytterst viktig at produktene pakkes på en slik måte at de ikke blir skadet under transport. For privatkunder gjelder forbrukerkjøpsloven, hvilket innebærer at Kunden har rett til å få frakten tilbakebetalt ved gyldig retur

10.7.      Hos Nettbutikken har privatpersoner rett til å få forhåndsbetalt pakkelapp tilsendt. I de tilfeller returen ikke er gyldig og Kunden har fått forhåndsbetalt pakkelapp tilsendt, faktureres fraktkostnad tur og retur. I de tilfeller feil på produktet ikke kan påvises, vil Kunden bli fakturert en avgift på 200 kroner + moms + frakt tur og retur, samt håndteringskostnader for jobben. Forsendelser som mangler returnummer vil bli sendt tilbake til Kunden. Fraktkostnaden faktureres Kunden. Nettbutikken forbeholder seg retten til å erstatte defekt vare med likeverdig produkt i de tilfeller identisk vare ikke finnes tilgjengelig. 

10.8.      Om en vare fra nettbutikken skades i transport, uavhengig om skaden er veldig synlig eller skjult, skal dette omgående meldes til speditøren innen 7 dager. Vanligvis er dette Tollpost (tlf.: 09300).

10.9.      Nettbutikken dekker alltid returfrakt når det gjelder skadede eller feilaktige leveringer.

11. Angrerett

11.1.      Kunden har rett til å gå fra avtalen med Selger og motta tilbakebetaling av hele kjøpsbeløpet inklusive frakt innen 14 dager fra bestilling og uten å oppgi grunnlaget, jfr. angrerettloven § 21.

11.2.      For å kunne benytte angreretten må Selger varsles på en utvetydig måte om at Kunden ønsker å gå fra avtalen. Selger må underrettes ved å sende en e-post info@alphageek.no eller til følgende adresse: 

11.3.      Angreretten gjelder fra den dag Selger mottok henvendelsen. Dersom Selger foretar omlevering eller avhjelp ved reklamasjon, skal eventuelle fraktkostnader tilbakebetales innen 14 dager fra Selger har mottatt den reklamerte varen. Tilbakebetaling vil skje med samme betalingsmiddel som ble benyttet ved bestillingen. Kunden vil ikke bli belastet noe gebyr for tilbakebetalingen.

11.4.      Angreretten kan benyttes ved å fylle ut og oversende Statens standardiserte angreskjema som du finner her, eller på annen måte varsle Selger.

11.5.      Angreretten gjelder kun om varen og originalforpakningen kan leveres tilbake i tilnærmet uforandret tilstand. Som Kunde har man rett til å åpne forpakningen og kontrollere at varen virker, forutsatt at varens art forutsetter dette. Varen skal ikke være brukt utover dette. Vil Kunden angre sitt kjøp, skal Kunden kontakte nettbutikken på, oppgi ordrenummer og be om et returnummer og returadresse. Returfrakten betales av Kunden. Ved produkter som er spesiallaget for Kunden, gjelder ikke angrerett, bytterett eller åpent kjøp. Varer som går som mat (f.eks. godteri) er også unntatt fra angreretten.

11.6.      Ved angrerett eller reklamasjon der kunden ikke ønsker ny vare, skal nettbutikken tilbakebetale ordresummer eller slette fakturaen innen 14 dager fra den datoen varen ble mottatt.

12. Garanti

12.1.      Alle garantier på produkter gis av våre leverandører og produsenter.

12.2.      I visse tilfeller har våre leverandører og produsenter økt garantitid, men dette varierer og fremkommer eventuelt på produktnivå i nettbutikken. Har du problemer med en vare, kan du kontakte oss så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Alle eventuelle garantier gjelder i Norge

13. Uavhentet forsendelse

13.1.      Forsendelser som ikke hentes, slik at pakken sendes i retur til selger, faktureres en avgift på 149 kroner (14,90 €) + moms for å dekke Selgers kostnader for transport og administrasjon.

14. Håndtering av personopplysninger 

PERSONOPPLYSNINGSPOLICY FOR PUREFUN COMMERCE AB 556744-5209

Sist revidert: [28.11.2019]


Innledning

Dette er den sentrale personopplysningspolicyen for Purefun Commerce AB og for tjenestene som tilbys via Purefun Commerce AB nettsteder, tjenester og applikasjoner (våre «tjenester») av Purefun Commerce AB (organisasjonsnummer  556744-5209), inkludert våre datterselskaper og varemerker ( «Roliga Prylar», «Alphageek»). 

 

Vi bruker opplysningene som vi samler inn om kunder og brukere, for fire hovedformål:
• For å drive vår virksomhet og tilby (og forbedre og tilpasse) våre produkter og tjenester.
• For å tilby personlig tilpassede tjenester som er unikt tilpasset individuelle brukere.
• For å sende kommunikasjon, inkludert kampanjer, til våre brukere.
• For å markedsføre tjenester og vise reklame i våre egne tjenester og på våre egne reklamestøttede nettsteder.

Vi kombinerer opplysningene som vi samler inn, for å gi deg en smidigere, mer konsekvent og mer personlig tilpasset opplevelse.

For noen av tjenestene vi tilbyr, kan det foreligge kompletterende personopplysningspolicyer. Les disse når du tegner et abonnement, melder deg på et arrangement, velger å delta i konkurranser, laster ned en app, kjøper et produkt eller en tjeneste eller registrerer en konto hos Purefun Commerce AB . For Purefun Commerce AB selskaper utenfor Sverige gjelder vilkårene som gjelder i det aktuelle landet.

Les gjerne videre om hvordan vi bruker personopplysninger, hvordan det påvirker din integritet, og om hvordan du ivaretar dine rettigheter, ved å klikke på lenkene til de forskjellige avsnittene nedenfor.


Innhold

Hvilke personopplysninger vi samler inn

Hvordan vi bruker personopplysninger

Grunner til at vi deler dine personopplysninger

Hvordan du får tilgang til og kontrollerer dine personopplysninger

Dine rettigheter

Sikkerhet for dine personopplysninger

Hvor vi lagrer og behandler personopplysninger

Vår lagring av personopplysninger

Endringer i denne personopplysningspolicyen

Kontakt oss

Hvilke personopplysninger vi samler inn

Vi samler inn opplysninger for å sikre at våre tjenester fungerer effektivt og gir deg best mulig opplevelse. Noen av disse opplysningene er det du som gir oss, f.eks. når du oppretter en konto i våre nettbutikker eller i en applikasjon, administrerer din brukerkonto for en tjeneste, kjøper et produkt i våre butikker, melder deg på et arrangement, laster ned en app og registrerer deg som bruker, registrerer deg for å motta et nyhetsbrev eller kontakter oss for support. En del av informasjonen får vi ved å registrere hvordan du interagerer med våre produkter og tjenester, f.eks. ved å bruke teknologi som informasjonskapsler («cookies») på våre nettsteder og ved å samle inn bruksdata fra programvare som kjører på din enhet.

Vi kan også hente opplysninger fra tredjeparter. Slike tredjepartskilder kan variere over tid, men har tidligere bl.a. omfattet:

• Datameglere som vi kjøper demografiske data av for å komplettere informasjonen vi samler inn.
• Sosiale nettverk – når du gir et Bonnier-produkt tilgang til dine opplysninger i ett eller flere nettverk.
• Partnere som vi samarbeider med for å tilby tjenester for å kunne delta i felles markedsføringsaktiviteter.
• Offentlig tilgjengelige kilder, f.eks. åpne myndighetsdatabaser eller andre kilder som er tilgjengelige for allmennheten.

Dersom du velger å ikke angi opplysninger som er nødvendige for å få tilgang til et produkt, en tjeneste eller en funksjon, er det ikke sikkert du vil kunne bruke det spesifikke produktet eller den spesifikke funksjonen.

Hvilke opplysninger vi samler inn, avhenger av sammenhengen, dine valg, inkludert dine personverninnstillinger, og produktene og funksjonene du bruker. Opplysningene vi samler inn, kan omfatte følgende:

● Navn og kontaktopplysninger: Vi samler inn for- og etternavn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, leveringsopplysninger og andre lignende kontaktopplysninger.

● Autentiseringsopplysninger: Vi samler inn passord, passordtips, personnummer og annen lignende sikkerhetsinformasjon som brukes til autentisering og kontotilgang.

● Demografiske data: Vi samler inn opplysninger om deg, f.eks. alder, kjønn, land og språkinnstilling.

● Betalingsdata: Vi samler inn nødvendige opplysninger for å kunne behandle din betaling ved eventuelle kjøp, bl.a. nummeret på betalingsmiddelet (f.eks. kredittkortnummer) og tilhørende sikkerhetskode.

● Kjøpshistorikk: Vi samler inn opplysninger om dine kjøp, kjøpssum, tidspunkt for kjøpet og tilbud som du benytter deg av.

● Enhets- og bruksdata: Vi samler inn data om din enhet og om hvordan du og din enhet interagerer med våre tjenester. Det kan omfatteinformasjon om operativsystem, inkludert IP-adresse, enhets-ID (f.eks. IMEI-nummeret for telefoner), nasjonale innstillinger og språkinnstillinger.

● Interesser og favoritter: Vi samler inn opplysninger om dine interesser og favoritter, f.eks.favorittprodukter som du legger i en handlekurv. I tillegg til de du uttrykkelig angir selv, kan dine interesser og favoritter også utledes av eller knyttes til andre opplysninger som vi samler inn.

Vi samler også inn informasjon som du gir oss, og innholdet i meldinger som du sender oss, f.eks. tilbakemeldinger og anmeldelser du skriver, eller spørsmål og informasjon i forbindelse med kundesupport. Når du kontakter oss, f.eks. for kundesupport eller via telefon eller chatting med våre representanter, kan samtalen bli overvåket og spilt inn.
Merk: Dersom du ber om at vi ikke skal kontakte deg via e-post, beholder vi en kopi av e-postadressen din i vår sperreliste, slik at vi kan sørge for at du ikke får uønskede e-poster.


Hvordan vi bruker personopplysninger

Vi bruker opplysningene som vi samler inn om kunder og brukere, for fire hovedformål:

• For å drive vår virksomhet og tilby (og forbedre og tilpasse) våre produkter og tjenester.

• For å tilby personlig tilpassede tjenester som er unikt tilpasset individuelle brukere.

• For å sende kommunikasjon, inkludert kampanjer, til våre brukere.

• For å markedsføre tjenester og vise reklame i våre egne tjenester og på våre egne reklamestøttede nettsteder.

Vi kombinerer opplysningene som vi samler inn, for å gi deg en smidigere, mer konsekvent og mer personlig tilpasset opplevelse.

Tilby og forbedre våre produkter og tjenester. Vi bruker opplysninger for å tilby og forbedre våre produkter og tjenester og for å utføre nødvendige forretningsmessige tiltak. Dette omfatter å håndtere produktene, vedlikeholde og forbedre produktenes ytelse, utvikle nye funksjoner, drive forskning og tilby kundesupport. Eksempler på slik bruk:

• Tilby produkter og tjenester. Vi bruker opplysninger for å gjennomføre dine kjøp hos oss, og for å levere våre produkter til deg.

• Kundesupport. Vi bruker opplysninger for å gi support.

• Forbedring av nettsted. Vi bruker data for å forbedre nettstedsopplevelsen m.m. Vi bruker f.eks. data om brukeratferd, søkespørsmål og klikk på våre nettsteder for å gjøre søkeresultatene mer relevante, bruksdata for å bestemme hvilke nye funksjoner som skal prioriteres, og innhold og plassering av relevant innhold tilpasset deg på våre nettsteder.

• Sikkerhet. Vi bruker opplysninger for f.eks. å beskytte kundenes sikkerhet, for å oppdage og hindre bedrageri og for å løse tvister og gjennomføre våre avtaler.

 

Kommunikasjon. Vi bruker data for å kommunisere med deg. Vi kan f.eks. kontakte deg per e-post, telefon eller på andre måter for å minne deg på at du fremdeles har varer i handlekurven, gi deg oppdatering på en supportsak eller fortelle om et tilbud som kan være av interesse for deg. Du kan lese mer om hvordan du håndterer dine kontaktopplysninger, e-postabonnementer og kampanjemeldinger under Hvordan du får tilgang til og kontrollerer dine personopplysninger i denne personopplysningspolicyen.

Markedsføring og reklame. Vi bruker data som du oppgir når du registrerer en brukerkonto, og data vi samler inn når du gjennomfører et kjøp og bruker våre tjenester og nettsteder, for å gi deg relevant markedsføring og vise reklame som kan være av interesse for deg når du besøker våre nettsteder og abonnerer på våre nyhetsbrev. Opplysningene analyseres og grupperes, og dette gjør at vi kan sende ut interessebaserte nyhetsbrev osv. Når du besøker våre nettsteder, vil noen av informasjonskapslene («cookies») vi plasserer på din datamaskin, være annonseinformasjonskapsler (såkalte tredjepartsinformasjonskapsler). De gjør det mulig for oss å forstå hvilke sider eller produkter du er interessert i. Deretter kan vi vise produktanbefalinger eller annonser på våre eller andres nettsteder basert på dette. Dersom du f.eks. har vist en spesiell interesse for garn, kan du motta interessebasert reklame for garn og tilhørende produkter og tjenester.

Vi kan også dele anonyme data om våre brukeres atferd med våre annonsører og partnere, inkludert selskaper som sponser innhold merket med «Sponset av», «Betalt innhold / Betalt av» eller «Innhold fra annonsører / Fra våre annonsører». Anonyme data er informasjon som ikke kan kobles til en person, altså informasjon der vi har fjernet alle referanser og koblinger til våre brukere. Dette betyr at når du besøker andre nettsteder, kan du se annonser basert på din atferd på våre nettsteder.

Atferdsstyrt retargeting er en annen form for interessebasert reklame som lar oss vise deg reklame basert på ditt klikkemønster på vårt nettsted.

Grunner til at vi deler dine personopplysninger

Noen ganger kan det være nødvendig for oss å dele dine opplysninger med andre selskaper i konsernet eller med selskaper som utfører tjenester for vår regning, slik at vi kan levere produktene og tjenestene som du har bestilt.

I de tilfellene vi deler informasjon om deg med andre, har vi sørget for at disse selskapene følger våre krav til vern av personopplysninger, og de kan ikke bruke personopplysninger de mottar, for noe annet formål.

Vi deler f.eks. dine personopplysninger dersom det er nødvendig for å fullføre en transaksjon. Vi deler f.eks. betalingsinformasjonen du oppgir i forbindelse med et kjøp, med banker og andre institusjoner som behandler betalingstransaksjoner eller leverer andre finansielle tjenester, samt for å hindre bedrageri og redusere risikoer knyttet til bruk av kredittkort.

Vi deler også informasjon med selskaper som vi bruker for å yte kundeservicesupport, eller som hjelper oss med å beskytte og sikre våre systemer og tjenester, og som må ha tilgang til personopplysninger for å kunne levere disse tjenestene. Vi kan også utlevere personopplysninger som en del av en felles transaksjon, f.eks. en fusjon eller salg av aktiva.

Det kan også hende at vi må utlevere eller lagre dine opplysninger dersom vi mener at det er nødvendig for å

  1. følge loven eller rettslige prosesser, eller for å kunne utlevere informasjon til politi og andre vedkommende myndigheter,
  2. beskytte våre kunder, f.eks. for å hindre søppelpost eller bedrageriforsøk, eller for å gjøre det enklere å hindre dødsfall eller alvorlig skade,
  3. håndtere og opprettholde sikkerheten for våre produkter, inkludert hindre eller stoppe angrep på våre systemer eller nettverk,
  4. beskytte rettigheter eller eiendom som tilhører Bonnier, inkludert iverksette vilkårene som styrer din bruk av tjenestene. Men får vi informasjon om at noen bruker våre tjenester til å handle med stjålen immateriell eller fysisk eiendom som tilhører Bonnier, kommer vi ikke selv til å undersøke en kundes private innhold, men kan da overlate saken til en politimyndighet.

Vær oppmerksom på at noen av våre nettsteder kan inneholde lenker til produkter fra tredjeparter som har andre personopplysningspolicyer enn det Bonnier-konsernet har. Dersom du angir personopplysninger i noen av disse produktene, behandles dine opplysninger i henhold til tredjepartenes personopplysningspolicyer. 

Hvordan du får tilgang til og kontrollerer dine personopplysninger

Når du logger deg inn på din konto, kan du endre passord og e-postadresse. Dersom du ønsker å få en fullstendig oversikt over hvilke personopplysninger Adlibrisgruppen har lagret om deg, eller avslutte din konto hos noen av selskapene i Adlibrisgruppen, kan du se Kontaktopplysninger på slutten av denne policyen.

Dine kommunikasjonsinnstillinger

Du kan velge om du vil motta kampanjemeldinger eller ikke. Dersom du får reklamemeldinger fra oss via e-post eller SMS og ønsker å avmelde deg dette, kan du gjøre det ved å følge anvisningene i meldingen.

Dine reklameinnstillinger

I den grad informasjonen som brukes til interessebasert reklame, også brukes for andre nødvendige formål (bl.a. for å tilby våre produkter, til analyser og for å oppdage eventuelle bedragerier), vil innsamlingen av slike opplysninger ikke opphøre selv om du avmelder deg interessebasert reklame.

For å stoppe interessebasert reklame ved informasjonskapselhåndtering henviser vi til youronlinechoices.com.

Nettleserbaserte kontroller

• Informasjonskapselkontroller. Relevante nettleserbaserte informasjonskapselkontroller er beskrevet i vår informasjonskapselpolicy:

• Sporingsbeskyttelse. Enkelte nettlesere har en sporingsbeskyttelsesfunksjon som blokkerer innhold fra tredjeparter, bl.a. informasjonskapsler, fra alle nettsteder som du legger til på sporingsbeskyttelseslisten. Ved å begrense innhold fra disse nettstedene begrenser nettleseren informasjonen som disse tredjepartssidene kan samle inn om deg.

Dine rettigheter

Purefun Commerce AB følger gjeldende personvernregelverk i Den europeiske union som omfatter følgende rettigheter:
• Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket for videre behandling av personopplysningene.
• Du har rett til kostnadsfritt å be om et registerutdrag (i henhold til definisjonen i lovgivningen) samt å få tilgang til en kopi av dine personopplysninger, be om å få personopplysningene rettet og, under visse omstendigheter, be om å få dem slettet.
• Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger.
• Du har rett til å be om at vi overfører dine personopplysninger til en annen organisasjon som har ansvar for å behandle dine personopplysninger (behandlingsansvarlig) i de tilfellene der vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert på enten ditt samtykke eller på oppfyllelse av en avtale med deg.
• Du har rett til å klage til en personvernmyndighet. I Sverige er det Datainspektionen som fører tilsyn med hvordan vi som selskap følger lovgivningen.

Når vi behandler dine personopplysninger, gjør vi det på behovsbasis med det formål å drive vår virksomhet, oppfylle våre avtalefestede og juridiske forpliktelser, beskytte våre systemer og kunder eller oppfylle andre berettigede interesser i henhold til det som er beskrevet i avsnittene Hvordan vi bruker dine personopplysninger og Grunner til at vi deler dine personopplysninger over, eller der det kreves, med ditt samtykke. Når vi overfører personopplysninger fra EU og/eller EØS-området, gjør vi det basert på en rekke juridiske mekanismer, se avsnittet Hvor vi lagrer og behandler personopplysninger nedenfor.

Sikkerhet for dine personopplysninger

Vi bruker en rekke sikkerhetsteknologier og sikkerhetsmetoder for å beskytte dine personopplysninger mot uønsket tilgang, bruk og utlevering. Personopplysninger du angir, lagres f.eks. på datasystemer med begrenset tilgang og som er plassert i beskyttede lokaler. 

Hvor vi lagrer og behandler personopplysninger

Personopplysninger som samles inn av oss, kan lagres og behandles hovedsakelig i den regionen der du bor, i Sverige eller i andre land der vi, våre samarbeidspartnere, datterselskaper eller leverandører er virksomme. Lagringsstedene velges for å kunne fungere effektivt, forbedre ytelsen og skape redundans med det formål å beskytte dataene dersom strømbrudd eller andre problemer skulle inntreffe. Vi treffer tiltak for å sikre at opplysninger som vi samler inn i henhold til denne personopplysningspolicyen, behandles i henhold til bestemmelsene i denne policyen og i henhold til gjeldende lovgivning der opplysningene finnes.

Dersom vi overfører dine personopplysninger til tredjeland, dvs. land utenfor EU/EØS, vil vi inngå avtale og treffe andre tiltak i samsvar med gjeldende lovkrav.

Vår lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne tilby produktene og tjenestene, oppfylle transaksjonene som du har bedt om og godkjent, eller for andre nødvendige formål, f.eks. for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, løse tvister og gjennomføre våre avtaler. Disse behovene kan variere for forskjellige typer data og for forskjellige typer produkter, tjenester og kontekster, og den faktiske lagringstiden kan derfor variere. Kriterier som avgjør hvor lenge vi lagrer data, er f.eks.:
Hvor lenge er det behov for personopplysningene for å tilby produktene og tjenestene?
Dette omfatter bl.a. å beholde og forbedre ytelsen til eksisterende pro produkter og tjenester, å beskytte våre systemer og å administrere nødvendig forretnings- og regnskapsinformasjon. Dette er den generelle regelen som ligger til grunn for fastsettelse av de fleste lagringstidene.

Har vi og har vi informert om en spesifikk lagringstid for en viss type data?
• For f.eks. informasjon som gjelder en online-atferd, avidentifiserer vi denne informasjonen ved å fjerne hele IP-adressen ved innsamling av opplysningene, og informasjonskapsel-ID-en og andre identifikatorer fjernes etter den tiden som er angitt i den aktuelle informasjonskapselpolicyen.

Har brukerne godkjent bruken av en lengre lagringstid?

I så fall lagrer vi informasjonen i samsvar med ditt samtykke.

Har Purefun Commerce AB juridisk, avtalemessig eller på annen måte forpliktet seg til å lagre informasjonen?
Eksempler på dette kan være lovgivning som krever tilbakeholdelse av informasjon i visse jurisdiksjoner, myndighetsbeslutninger om å lagre opplysninger som er relevante for forskjellige typer undersøkelser/granskinger, eller opplysninger som må lagres for å løse eventuelle tvister.
Dine personopplysninger slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er relevante for de formålene de er samlet inn for. Vi bruker hovedsakelig anonyme data som ikke består av personopplysninger, ved analysering av kundeinnsikt, trender m.m., se avsnittet Hvordan vi bruker personopplysninger.

Endringer i denne personopplysningspolicyen

Vi kommer til å oppdatere vår personopplysningspolicy ved behov for å gjenspeile tilbakemeldinger fra kunder og endringer vi gjør. Når en policy oppdateres, endres datoen for siste oppdatering øverst i policyen, og endringene beskrives nederst på siden under Endringshistorikk, hvorpå endringene trer i kraft.

Dersom det skjer større endringer i policyen eller i måten vi i Adlibrisgruppen bruker dine personopplysninger på, får du, der dette kreves ifølge loven, en melding om dette via oppslag på nettstedet eller en e-postmelding før endringene trer i kraft. Les gjerne denne personopplysningspolicyen fra tid til annen, slik at du holder deg informert om hvordan vi i Adlibrisgruppen verner dine personopplysninger og din integritet.

Kontakt oss

Har du spørsmål om hva som gjelder for dine personopplysninger, en klage eller et spørsmål om hvordan vi verner personopplysninger, kan du kontakt oss via følgende kontaktinformasjon.

 

Purefun Commerce AB  556744-5209

E-postadresse: info@alphageek.no

 

 


Endringshistorikk

 

[Tilbake til Innledning] [Tilbake til Innhold]


 

 15. Force Majeure

15.1.      Hendelser som krig, naturkatastrofer, streik, myndighets avgjørelser, uteblitte leveranser fra underleverandører, fordyrende omstendigheter og liknende hendelser som er utenfor Nettbutikkens kontroll, ansees som «Force Majeure». I disse tilfeller er Nettbutikken fritatt for sine forpliktelser til å gjennomføre inngåtte avtaler.

15.2.      Listen i pkt. 9.1 skal ikke anses som uttømmende.

15.3.      Dersom Selger ønsker å påberope force majeure skal dette gjøres skriftlig og uten ugrunnet opphold.

16. Tolking

16.1.      Dersom noen avtalevilkår i disse kjøpsvilkårene er å anse som ugyldige skal vilkåret suppleres av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper, uten betydning for avtalen som helhet eller øvrige vilkår.

17. Tvister

17.1.      Enhver tvist mellom Selger og Kunden skal søkes løst i minnelighet.

17.2.      Ved eventuell tvist har vi som policy å følge Forbrukerrådets anbefalinger. 

18. Cookies - Se 14.

19. Sikkerhet hos AlphaGeek.no

19.1. Du skal alltid kunne kjenne deg trygg på at dine personopplysninger behandles på et sikkert sett. Sensitiv informasjon som kontokortsnummer sendes alltid kryptert (SSL) til AlphaGeek.no slik at utenforstående ikke skal komme over informasjonen. Informasjonen lagres ikke av AlphaGeek uten sendes kun videre til kreditkortsinstitusjonene. Overalt der sensitiv data sendes er overføringen kryptert, f. eks under din konto og i kassen.